Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Editorial

Milí čtenáři a milé čtenářky,

nouzový stav v České republice skončil a opatření proti šíření onemocnění COVID-19 se pomalu ale jistě začínají rozvolňovat. V uplynulých týdnech jsme vám přinášeli zprávy, které vám v této nelehké situaci měli býti nápomocné a užitečné. A tak jsme se nyní rozhodli, že vám přineseme témata  spíše odechová, protože informací o koronaviru bylo až až.

V prvním článku zpravodaje se zamýšlíme nad Poučením z nouzového stavu, co si odnést z doby koronavirové a jak to případně zúročit pro období následující.

Společenská nálada se začíná pomalu vracet do normálu, otevírají se kina, divadla, restaurace aj. místa k relaxaci, a tak se zdá, že i naše mysl, je už nastavena na nové informace, které jsme po dobu nouzového stavu upozaďovali, neboť zkrátka a dobře, měli jsme všichni jiné obavy a potřeby. V této návaznosti jsme se rozhodli připravit pro zástupce bytových domů online webináře, které přinesou řadu užitečných a potřených informací pro správu a chod každého domu. Podrobnosti naleznete v článku Vzdělávejte se s námi prostřednictvím webinářů.

Další články pak pojednávají o sezónních záležitostech týkajících se jarního úklidu, využití balkónu či zajištění truhlíků na okenním parapatu.

Přeji všem inspirativní čtení a ať je návrat do normálního života, na který jsme byli zvyklí před dobou koronavirovou, pokud možno co nejsnazší.

Pavla Pilchová
šéfredaktorka zpravodaje