Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Pronájem prostor pro podnikání

Mnoho bytových domů pronajímá své prostory podnikatelským subjektům k výkonu jejich podnikatelské aktivity, často jako provozovnu kadeřnictví či obchod. Další zákon přijatý v legislativní nouzi s ohledem na zmírnění dopadu krize se týká nájmu takovýchto prostor, přesněji povinnosti pronajímatele strpět po určitou dobu neplacení nájmu ze strany nájemce.

Podmínky výpovědi z nájmu z důvodu neplacení

Pronajímatel tedy nemůže nájem vypovědět pro neplacení nájmu za splnění následujících podmínek:

  • Prodlení v placení nastalo v rozhodné době mezi 12. 3. až 30. 6.
  • Prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo podnikání
  • Nájemce doloží do 15 dnů od prvního prodlení listiny osvědčující výše zmiňované podmínky

Všechny pohledávky rovněž musí být uhrazeny do 31. 12. 2020. V případě, že pohledávky do konce ruku uhrazeny nebudou nebo nájemce prohlásí, že je neuhradí, má pronajímatel právo nájem vypovědět s výpovědní dobou 5 dní. Pokud nájem zanikne či skončí do konce roku, musí nájemce uhradit všechny pohledávky do 30 dnů po skončení nájmu.

Připravila: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.