Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2020

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Poučení z nouzového stavu

Živě si pamatuji, jak jsem na přelomu ledna a února sledovala zprávy o uzavření několikamilionové wuchanské oblasti v Číně do přísné karantény. U toho jsem si tak pro sebe polohlasem říkala, jo v Číně, tam je možné všechno, to v Evropě zavřít celé město, to by nešlo… A během několika málo dalších týdnů bylo jasné, že si věštírnu asi nikdy neotevřu.

Ve velmi krátké době jsme se všichni ocitli v přísné izolaci, nemohli se potkávat se svými blízkými a rodinou, udržovali bezpečnostní rozestupy, přísná hygienická pravidla a návštěva nejbližšího supermarketu znamenala bojovou hru a vrchol společenského vyžití týdne. Někteří se ocitli zavřeni v domácí karanténě, někteří se strachovali o své nejbližší, někteří o svou práci či podnikání. Většinu z nás však tato situace zastihla nepřipravené.

Jak se také připravit na něco, co jsme v novodobých dějinách a v podmínkách moderní civilizace nikdy nezažili? Pro tuto chvíli se zdá, že jaro jsme zatím přečkali a že nemoc i opatření polevila. Naše ostražitost by ale neměla, protože otázkou zůstává, na jak dlouho budeme mít relativní klid a zda se podobná situace v budoucnu nebude opakovat. Zkusila jsem se zamyslet nad tím, jak se z pohledu správy bytového domu lze lépe přizpůsobit nové situaci:

Upravte si vnitřní předpisy

Fungování bytového domu do velké míry ovlivňují nejen zákony, které je třeba respektovat, ale i vnitřní předpisy, které jsou výsledkem dohody vlastníků nebo členů družstva. Zákaz shromažďování ve spoustě bytových domů ochromil rozhodování orgánů. Zákonodárci sice přijali zákon o tom, jak za takové situace postupovat dále, ale bohužel až s velkým časovým odstupem. Projděte si teda stanovy a zkuste zapřemýšlet, co byste při pohledu zpět uvítali, aby bylo jinak. Zaměřte se na:

  • úpravu hlasování per rollam (mimo zasedání) i v jiných případech, než kdy to předpokládá zákon (tj. shromáždění není usnášeníschopné). Popište pravidla pro zasílání návrhu a vyjádření vlastníka, lhůty, doručování,
  • nastavte pravidla, za jakých se schází statutární orgán (výbor, představenstvo) a jak bude hlasovat. Využijte nové komunikační technologie (Zoom, Skype, Google Meet…). Možná zjistíte, že vám to takto bude vyhovovat více i mimo dobu krize,
  • zahrňte i další novinky, které přinese novela bytového spoluvlastnictví po 1. 7. 2020 (seminář připravujeme a budeme vás včas informovat).

Využijte nové technologie

Nemožnost fyzického setkávání nás donutila obrátit se do virtuálního prostředí. Pokud jste žádné komunikační technologie dosud nevyužívali, zkuste to. Propojit se videohovorem v rámci online-meetingu, nebo sdílet důležité dokumenty s členy výboru nebo vlastníky není v dnešní době těžké.

Nemohli jste letos včas provést vyúčtování, protože jste nemohli odečíst “měřáky” v bytě? Zjednodušte si práci a měřící přístroje vyměňte za radiové. Mimochodem, časem se tomu stejně nevyhnete. Přednášku na téma nových směrnic  a povinností v oblasti vyúčtování právě připravujeme a budete mít možnost ji shlédnout na našich živě přenášených webinářích.

Rádi byste využívali komunikační technologie ve vašem domě, ale zatím si netroufáte, nebo vy či vaši sousedé nevíte, jak na to? Napište nám. V případě zájmu uskutečníme workshop, kde vás naučíme, jak prakticky postupovat a co vše upravit i ve stanovách, aby bylo fungování domu co nejplynulejší.

Vytvořte sousedské sítě

V některých domech funguje sousedská výpomoc automaticky a samozřejmě, v jiných sousedské vztahy drhnou. Pokusme se nad drobné sousedské naschvály na chvíli povznést. A kdo ví, třeba taková drobná výpomoc sousedovi najednou změní i jeho chování k vám.

Zkuste si dopředu vytvořit krizový plán, kdo komu a jak nabídne pomoc s nákupem nebo vyzvednutím léků v případě, že onemocní. Možná se bojíte pomoc nabídnout nebo si o ni naopak říct. Otevřete toto téma mezi sousedy, třeba nad tím také přemýšlí. Každý se totiž může ocitnout ve svízelné situaci, zavřený doma, často s celou rodinou, bez možnosti např. nakoupit (společnosti nabízející nákup potravin mohou být právě plně vytížené a vzdálenější rodina nebo přátelé zavřeni také ve svých domovech).

Mějte větší rezervy

Bohužel, finanční problémy nechodí po horách, ale po lidech. A v dnešní době to platí dvojnásob. Pokud patříte mezi ty šťastnější, kterých se nedostatek financí ještě nedotkl, vytvořte si v domě rezervní fond určený na překlenutí období, kdy někdo ze sousedů nebude moci zaplatit příspěvky na správu domu nebo zálohy na služby. Pamatujte také na možné náklady související s pozdějším vymáháním takových pohledávek soudní cestou.

Co si z krize odnášíme...

Ačkoliv jsem rokem narození mileniál (no dobře, postarší mileniál), k používání nových technologií jsem vždy přistupovala se značnou rezervou a skoro až s despektem. K čemu smartphone, když mám počítač a tlačítkový telefon? Na co Skype, když se můžu potkávat osobně? K čemu Whatsapp, když mám neomezené SMS? Facebook, Twitter, Instagram? Ztráta času. Ale víte co? Zjistila jsem, že ani konzervativní přístup, který, co si budeme nalhávat, je často jen výmluvou pro nechuť vystoupit ze svých zajetých kolejí a naučit se něco nového, se nemusí vylučovat s využíváním komunikačních technologií. Měsíc doma na home office mě naučilo být otevřenější k jiným přístupům a kreativnější v řešení problémů. A také to, že člověk je tvor přizpůsobivý a zvykne si i na šibenici :-)

Poprosila jsem kolegy (přes naše pravidelné online Zoom meetingy), aby se zamysleli, co si z krize odnesli a jak se z ní poučili do budoucna. Tady jsou jejich odpovědi:

Pavla Pilchová, manažerka PR:Když se začala šířit Českem panika z šíření koronaviru, lidé vykupovali potraviny a média chrlila jeden tragický scénář vývoje pandemie za druhým, musím se přiznat, že jsem této společenské náladě také začala podléhat. Paradoxně jsem však více panikařila z toho, že nebudeme mít co jíst a neseženeme žádné hygienické prostředky či léky, nežli ze samotné nákazy. Chvíli mi tak trvalo, než jsem se od externích vlivů dokázala odstřihnout a začala jsem se na situaci dívat více pragmaticky. Odnáším si tedy zejména klid mysli, pokud nás v budoucnu potká podobná situace, rozhodně nezačnu podléhat panice a obavám, a zachovám si klidnou mysl.“

Vladislav Hrdlička, ředitel spolku: Koronakrize mi potvrdila, že:

  • Výraz „Nemám čas,“ je blbost. Vir nás přesvědčil, že to je opravdu jen o nastavení životních priorit.
  • Jako společnost se máme z materiálního hlediska velmi dobře. Utrácíme čas i peníze za věci a služby velmi zbytné.
  • Výrazy finanční rezerva, přiměřené zásoby, přemýšlení o budoucnosti jsou platné i v době, kdy se zdá, že všeho je dost, nic není problém a bude to tak navždy.
  • Společnost, i když se žádný jednotlivec sám o sobě nezměnil, je schopna v podobných situacích fungovat překvapivě racionálně a solidárně.
  • Krize je příležitost. Ukázalo se, jak rychle dokážeme reagovat na vzniklou situaci a najít nová řešení, která budou mít využití i po skončení krize.

Petr Němec, předseda a ideový otec spolku: „Období po vyhlášení nouzového stavu souvisejícího s pandemií covid 19 pro mne osobně měla velký dopad. Ovlivnila mne jak v oblasti soukromé, tak profesní. Pokud však vše shrnu dohromady, musím za sebe říct, že toto období ve svém důsledku hodnotím pozitivně. Uvědomil jsem si, že k normálnímu životu toho člověk opravdu zase tak moc nepotřebuje. Rozhodující ovlivnění je však profesní. Komunikační technologie. Cesta, která otevírá nový prostor pro práci související se vzděláváním a osvětou, kterou se dlouhodobě zabýváme v našem spolku Pro náš dům. Prostor, který jsme díky nouzovému stavu z roviny plánů a úvah převedli do reálného života v podobě živých vysílání webinářů a obnovení vysílání zpráv PND TV. I díky krizi jsme dokázali za několik týdnů zvládnout technologie v elektronickém prostoru. Již teď se těším na setkání před obrazovkami, tedy spíše monitory.”

Přeji nám všem, aby už žádné další krize nepřišly. A pokud přece jen přijdou, abychom na ně byli co nejlépe připraveni.

Připravila: Eliška Franková